Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Άριστα και τέλεια!


Με καθυστέρηση δύο ημερών, λόγω πολλής σκέψης, σχολιάζω τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί της παραπομπής ή μη του βουλευτή κ. Αριστοτέλη Παυλίδη. Υπέρ της παραμποπής ψήφισαν 146 βουλευτές "κατά συνείδησιν", δηλαδή έχοντας συνείδηση των κομματικών εντολών. Από την άλλη πλευρά, 144 εθνοπατέρες ψήφισαν κατά της παραπομπής, και αυτοί "κατά συνείδησιν", δηλαδή έχοντας ομοίως συνείδηση της κομματικής εντολής. Πέντε έρριψαν στην κάλπη λευκό ψηφοδέλτιο, επιλογή η οποία αν ερμηνευθεί με όρους εκλογών σημαίνει "δε θέλω ούτε το ένα κόμμα ούτε το άλλο, αλλά κάποιο τρίτο". Ωστόσο, επειδή εν προκειμένω το ερώτημα ήταν παραπομπή ή μη του εν λόγω βουλευτή, με άλλα λόγια, έχετε κύριοι βουλευτές την υπόνοια ότι υφίσταται ζήτημα εμπλοκής του κ. Παυλίδη ή όχι, η τρίτη επιλογή δεν χωρεί. Επειδή είμαι καλόπιστος, εικάζω πως οι προαναφερθέντες πέντε θα προτιμούσαν την επιλογή Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ, αλλά λόγω του ότι δεν επρόκειτο για δημοσκόπηση μα για συμμετοχή σε ψηφοφορία, έκαμαν τη λευκή επιλογή. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι πλέον συνεπείς ήσαν οι τρεις που δήλωσαν "παρών" και δη ουσιαστικά κατά συνείδησιν. Γιατί έχουν συνειδητοποιήσει ότι, προκειμένου να έχουν ελπίδα επανεκλογής, πρέπει να βρίσκονται σε στρατόπεδο και να είναι συνεχώς στην αναφορά... Προφανώς, και οι τρεις έπραξαν άριστα και τέλεια.

(φωτογραφία: news.pathfinder.gr/.../greece/politics/3253.html)

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2009

Πρωτομαγιάτικες απορίες


Δεδομένου ότι "δεν ειν' αργία, ειν' απεργία", οι απεργήσαντες θα αρνηθούν να ενθυλακώσουν το ημερομήσθιο; Ακόμη, όσοι ήθελαν να εργασθούν, βρήκαν τις πόρτες ανοιχτές; Και όσοι "απήργησαν" στα εξοχικά τους, άραγε μετά τα κοψίδια τραγούδησαν "πάλης ξεκίνημα, νέοι αγώνες";